Darmowa dostawa od 499,00 zł
2023-01-29

Dopłaty do prądu 2023 - ile wynoszą, do kiedy składać wnioski?

Dodatek elektryczny ma na celu złagodzić skutki rosnących cen prądu w 2023 roku. Przysługuje on gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Wysokość dodatku została podzielona na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej. Odpowiednio jest to 1000 złotych przy zużyciu prądu na poziomie 5 MWh w 2021 roku i 1500 złotych powyżej 5 MWh. Do kiedy należy złożyć wniosek o dodatek elektryczny? Komu przysługuje prawo do składania wniosku o wypłatę dodatku?

 

Komu przysługuje dopłata do prądu 2023?

Z jednorazowego dodatku elektrycznego będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkania lub domu, w tym także wykorzystujące pompę ciepła. Z rządowych szacunków wynika, że wsparcie w postaci finansowej ma trafić do 800 tysięcy gospodarstw domowych, a budżet na ten cel wynosi 1 mld złotych. W myśl obowiązujących przepisów prawnych gospodarstwem domowym określa się: - osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą, - osobę fizyczną i osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ile wynosi dodatek elektryczny 2023?

Wysokość dodatku do prądu zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej. W przypadku gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania zasilanego prądem, w tym z pompy ciepła, ale ich zużycie nie przekroczyło w 2021 roku 5 MWh, otrzymają 1000 złotych wsparcia. Natomiast w przypadku gospodarstw domowych, które przekroczyły 5 MWh, dodatek będzie wynosił 1500 złotych. Aby uzyskać wyższą dopłatę, niezbędne będzie dołączenie do wniosku rozliczenia z zakładem energetycznym, który potwierdzi wysokość zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh w 2021 roku. Co istotne, kolejnym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego ze strony Państwa, dla nieruchomości ogrzewanych pompą ciepła, piecem akumulacyjnym  lub grzejnikami elektrycznymi, jest konieczność posiadania wpisu tych urządzeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z danych CEEB musi wynikać, że główne źródło ogrzewania jest zasilane prądem. Bardzo ważne jest to, że gminy biorą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy dokonane do 11 sierpnia 2022 roku. Późniejsza data może wystąpić jedynie w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danego mieszkania lub domu jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce oznacza to, że warunek ten spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 roku i dokonają odpowiednich zgłoszeń dla pieców, pomp ciepła i grzejników elektrycznych do CEEB. 

(dalsza część tekstu poniżej zdjęcia)

 

Sprawdź:

Energooszczędne Grzejniki na podczerwień - 50% mniejsze zużycie prądu

Baner-blog-mniejsze_zuzycie_pradu

Do kiedy należy składać wnioski o dopłaty do prądu?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć do 1 lutego 2023 roku. Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Gmina na wypłatę dodatku dla odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku ma czas do 31 marca 2023.

Na ile gospodarstw domowych można otrzymać dodatek elektryczny?

Podobnie jak w przypadku innych dopłat, na gaz, pellet czy węgiel, obowiązuje zasada, że można otrzymać tylko jeden dodatek. Nie ma znaczenia liczba osób mieszkających pod danym adresem. Wynika to z art. 27 ustawy:

Art. 27. 1. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek do prądu a dodatek węglowy

W myśl przepisów, które obecnie obowiązują, wnioskodawca nie może jednocześnie otrzymać dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy także pelletu, drewna, oleju i gazu LPG.

Czy najemca może otrzymać dodatek do prądu w 2023?

Zgodnie z zatwierdzonymi regulacjami prawnymi również najemcy mogą otrzymać dodatek energetyczny. Nie ma warunku, że trzeba być właścicielem nieruchomości, której źródło ciepła zasilane jest prądem. Zasady te znane są między innymi z wcześniejszych programów - dodatku do węgla, pelletu, gazu LPG i oleju opałowego.

Dofinansowanie do prądu a fotowoltaika

Należy wiedzieć, że właściciele nieruchomości, którzy zainstalowali fotowoltaikę nie dostaną dofinansowania do ogrzewania, nawet jeśli mają zamontowaną pompę ciepła. W ustawie wyraźnie zaznaczono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej produkowanej z mikroinstalacji PV to dodatek elektryczny mu nie przysługuje.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek do prądu 2023?

Wnioski składa się w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Można to zrobić osobiście albo za pomocą poczty, a także online przez ePUAP. Aktualne wzory pism są dostępne dla zainteresowanych w Urzędach Gminy oraz online. Najwygodniejszą formą złożenia pisma jest oczywiście skorzystanie z ePUAP. Należy zalogować się na swój profil i z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej instytucji, rodzaju pisma, załączenie wniosku, złożenie podpisu elektronicznego i wysłanie.  

Polecane

pixel