Darmowa dostawa od 499,00 zł

Reklamacje i Zwroty

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2021, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W sklepie Enerzon wydłyżyliśmy ten okres do 30 dni kalendarzowych. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej oraz sprzedaży do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących zakupu niemającego charakteru zawodowego (czyli produktów z kategorii odmiennej niż branża w której działa przedsiębiorca), a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym, „chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”. Prosimy, aby nie zwracać towarów zniszczonych bądź wadliwych. Tego typu towary muszą przejść procedurę reklamacyjną (więcej poniżej)

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu należy:

 1. Wypełnić formularz zwrotu towaru .
 2. Następnie odesłać na własny koszt zakupiony produkt odpowiednio zabezpieczony, w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością, na adres:
 3.                                   Enerzon - Punkt odbioru:
                                    ul. Pogodna 16
                                    05-123 Chotomów
 4. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie o zwrocie, a także numer konta, na które ma być przekazany zwrot pieniędzy.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu i kompletność wyposażenia.
 6. Na Twój adres email prześlemy informację o akceptacji zwortu lub jego odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.
 7. W przypadku braku zastrzeżeń, na załączony numer konta  do 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania bądź inne przyczyny zgodnie z obowiązującym prawem), przekażemy na wskazany przez Ciebie adres e-mail informację o tym fakcie i przyczynach odrzucenia. W ciągu 3 dni roboczych od przekazania informacji o odrzuceniu zwrotu, na wskazany adres odeślemy produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@enerzon.pl lub telefonicznie:+48 (22) 559 77 52. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację lub zwrot.


Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź stan opakowania oraz w miarę możliwości stan mechaniczny tzn. czy nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod wskazanym na stronie sklepu numerem telefonu lub poprzez formularz kontaktowy.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru przesyłki, istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Gwarancji i rękojmi nie podlegają produkty reklamowane z powodu uszkodzeń mechanicznych. W przypadku braku widocznych uszkodzeń opakowania, ale stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych wynikających z przyczyn dostawcy lub wynikłych podczas transportu towaru należy zgłosić reklamację niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od otrzymania towaru. Po tym terminie nie będą uwzględniane reklamacje spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi

Jeżeli w okresie 2 lat od daty zakupu (dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, dla przedsiębiorców rękojmia jest wyłączona), w zakupionym towarze objawi się istotna wada utrudniająca lub uniemożliwiająca użytkowanie towaru zgodnie z przeznaczeniem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. W przypadku towarów zakupionych po 14.06.2022, wypełnij formularz reklamacji towaru .
 2. W przypadku Towarów zakupionych wcześniej wyslij email na sklep@enerzon.pl z opisem usterki.
 3. W przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą aby ustalić dalszy przebieg procedury reklamacji
 4. Na wskazany adres prześlij towar wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 5. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię e-mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, wadę niezwłocznie usuniemy poprzez naprawę lub wymianę produktu na wolny od wad. W przypadku braku możliwości usunięcia wady, zaproponujemy odpowidenie obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy. 
 7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za niezasadną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie i odeślemy reklamowany produkt na wskazany przez Ciebie adres. 

Gwarancja i serwis

Wszystkie sprzedawane w naszym sklepie produkty objęte są gwarancją producenta lub Sprzedawcy.
W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z nami:

 • W przypadku towarów zakupionych po 14.06.2022, wypełnij formularz reklamacji towaru .
 • W przypadku Towarów zakupionych wcześniej wyslij email na sklep@enerzon.pl z opisem usterki.
 • W przypadku gdy produkt objęty jest gwarancją producenta skontaktuj się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem producenta.
 • Polecane

  pixel