Darmowa dostawa od 499,00 zł

Jakie będą ceny prądu od 1 lipca 2024?

2024-06-05
Jakie będą ceny prądu od 1 lipca 2024?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej. W pierwszej połowie roku ceny prądu będą niższe w porównaniu do roku 2023. Natomiast w drugiej połowie roku przewidywany jest wzrost rachunków za prąd, który może osiągnąć 80% lub więcej. Wprowadzone zostaną również taryfy dynamiczne, które będą nowością w strukturze opłat za energię elektryczną.

Jak zmienią się ceny prądu po 30 czerwca 2024?

Odpowiedzialność za zatwierdzanie oficjalnych cen i stawek usług energetycznych spoczywa na Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Ustalane są one zarówno dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych, jak i dla usług dystrybucyjnych, dotyczących wszystkich użytkowników. Stabilizacja cen takich surowców, jak węgiel i gaz, sprawia, że wahania cen na hurtowym rynku energii elektrycznej są znacznie mniejsze. 

W wyniku spadku cen na rynku hurtowym w porównaniu z kontraktami z 2022 roku, Prezes URE zatwierdził niższe stawki cen energii na 2024 rok, które są obniżone o 31,3% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie można zauważyć nieznaczny wzrost stawek dystrybucyjnych o około 2,9% rocznie. Jest to związane z koniecznością inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także z inflacją i wzrostem taryfy operatora systemu przesyłowego.

 

Przeczytaj również: 

20 sposobów na tanie ogrzewanie mieszkania i domu

Jakie ogrzewanie wybrać do starego domu?

Fotowoltaika a ogrzewanie domu: przegląd rozwiązań

 

Jakie ceny obowiązują od 1 stycznia do 30 czerwca 2024?

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku gospodarstwa domowe oraz tzw. odbiorcy wrażliwi mogą korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie styczniowych taryf z 2022 roku. Oznacza to, że maksymalna cena za energię elektryczną wynosi 412 zł netto za megawatogodzinę (MWh) do określonego limitu zużycia.

Dla standardowego gospodarstwa domowego limit ten wynosi 1,5 MWh, dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi limit jest zwiększony do 1,8 MWh, dla rodzin z kartą dużej rodziny wynosi 2 MWh, a dla gospodarstw rolnych również 2 MWh. Warto zauważyć, że limity zużycia są o połowę niższe niż w całym roku 2023, ponieważ nowe przepisy mają obowiązywać tylko przez pierwsze półrocze 2024.

Jaka będzie cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2024 roku?

W drugiej połowie 2024 roku cena maksymalna za energię elektryczną dla wszystkich gospodarstw domowych w Polsce będzie wynosić 500 zł za MWh, czyli zgodnie z tym, co znajduje się w Projekcie ustawy o bonie energetycznym. Jest to wzrost w stosunku do pierwszego półrocza, gdzie cena ta utrzymywać się będzie na poziomie 412 zł za MWh, ale tylko do końca pierwszego półrocza 2024. Wprowadzona zmiana oznacza usunięcie limitów zużycia energii elektrycznej, które obowiązywały wcześniej.

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, wskazała, że te zmiany mają na celu dostosowanie cen do obecnej sytuacji rynkowej. Ekonomiści przewidują, że wynikający z tego wzrost cen energii elektrycznej w drugiej połowie roku spowoduje zwiększenie rachunków za prąd o około 13%. Powód tego wzrostu wynika z faktu, że sama cena energii stanowi mniej więcej 60% całkowitego kosztu rachunku za prąd.

Aby złagodzić wpływ tych podwyżek na najmniej zamożnych odbiorców, planowane jest wprowadzenie bonu energetycznego, który ma rekompensować podwyżki cen. Ma on na celu nieść pomoc finansową dla gospodarstw domowych, które najbardziej odczuwają skutki wzrostów cen energii.

Baner - 50% mniej zuzytego prądu

 

Ceny energii elektrycznej u największych dystrybutorów od 1 lipca 2024 bez limitu zużycia za 1 kWh:

 • Enea - 0,97 zł,
 • Energa - 1,09 zł,
 • PGE - 1,09 zł,
 • E.ON - 0,94 zł,
 • Tauron - 0,98 zł

Bon energetyczny pozwoli zmniejszyć rachunek za prąd

Bon energetyczny, którego wprowadzenie zaplanowano na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, stanowi środek wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce, które spełniają określone kryteria dochodowe. Zgodnie z założeniami ustawy, bon przysługiwać będzie tym gospodarstwom, które w 2023 roku wykazały przeciętne dochody miesięczne nieprzekraczające 2500 zł na osobę w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1700 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Kryteria te odnoszą się do definicji przeciętnego dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z projektem ustawy, dopłaty do rachunku za energię elektryczną będą zróżnicowane:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Osoby, które korzystają ze źródła ciepła, które jest zasilane energią elektryczną będą mogły starać się od 1 lipca 2024 r. o dopłaty wyższe o 100%:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

W ramach regulacji dotyczących bonu energetycznego wprowadzono zasadę "złotówka za złotówkę", która pozwala na elastyczniejsze wsparcie dla gospodarstw domowych, przekraczających ustalone progi dochodowe, ale wciąż potrzebują pomocy finansowej. Zgodnie z tą zasadą, nawet jeśli dochód gospodarstwa domowego nieco przekroczy określone limity, to gospodarstwo to nadal kwalifikuje się do otrzymania bonu energetycznego. W takim przypadku jednak kwota bonu zostanie zmniejszona o wartość, o jaką dochód przekracza ustawowy próg.

Minimalna kwota bonu energetycznego, która zostanie wypłacona, wynosi 20 zł. Oznacza to, że jeśli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" kwota bonu wyniesie mniej niż 20 zł, bon nie zostanie wypłacony. Minimalna kwota ma zapewnić, że administracyjny koszt realizacji bonu nie przewyższy jego wartości, a jednocześnie da realne wsparcie finansowe.

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2024

Polecane

pixel