Elektryczne Grzejniki Konwekcyjne – warto czy nie warto?

Opublikowano : 2017-08-29 21:45:44
Kategoria : Ogrzewanie Elektryczne Podczerwienią

grzejnik konwekcyjny mill

Pierwszym skojarzeniem związanym z ogrzewaniem elektrycznym jest konieczność ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych. Rzeczywiście, energia elektryczna jest dosyć drogim medium, jednak korzystanie z urządzeń grzewczych zasilanych prądem w wielu przypadkach jest jednym z najlepszych wyborów sposobu ogrzewania. W szczególności warty uwagi jest zakup grzejników konwekcyjnych.

Na początku warto zaznaczyć, że absolutnie nie chodzi tutaj o znane jeszcze z ubiegłego stulecia popularne farelki z wysokotemperaturowym elementem grzewczym i bardzo prostym termostatem. Nowoczesne grzejniki konwekcyjne mają niewiele wspólnego z tamtymi grzejnikami. Postęp techniczny, przede wszystkim korzystanie z nieporównywalnie lepszych jakościowo materiałów oraz inteligentnych systemów stosowania, sprawił, że konwekcyjne ogrzewanie elektryczne może śmiało konkurować z innymi metodami grzewczymi, wyższe koszty eksploatacji rekompensując wysokim komfortem cieplnym, łatwością obsługi oraz uniwersalnością. Ponadto nowoczesne grzejniki są bardzo energooszczędne, efektywne energetycznie i osiągają wysoką sprawność, a koszty związane z ich zakupem są relatywnie niskie, porównując je np. z popularnymi kotłami gazowymi.

Grzejniki elektryczne mogą funkcjonować jako zasadniczy lub uzupełniający system grzewczy. W pierwszym przypadku grzejniki są urządzeniami stacjonarnymi, które montowane są przeważnie na ścianie. Posiadają one nowoczesne, elektroniczne termostaty, które zarządzają temperaturą z dokładnością na poziomie 0,1%. Element grzewczy jest niskotemperaturowy, a temperatura powierzchni grzejnika nie przekracza 60 stopni. Dzięki temu korzystanie z takiego urządzenia jest bardzo bezpieczne, na co wpływ mają także zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz

Drugim typem konwektorów są grzejniki mobilne, których główną zaletą, jak nietrudno się domyślić, jest możliwość przenoszenia ich z miejsca na miejsce i stosowanie tam, gdzie są w danym momencie potrzebne. Urządzenia te mają znacznie mniej dokładne termostaty, a ich element grzejny rozgrzewa się do wyższych temperatur. Są stosowane zwykle do dogrzewania pomieszczeń, szczególnie w okresach przejściowych. Korzystanie z nich jako podstawowych grzejników jest mało ekonomiczne, choć bezsprzecznie wygodne.

Coraz częściej grzejniki konwekcyjne wyposażane są w moduł Wi-Fi, co daje możliwość zarządzania nimi z każdego miejsca w domu i poza nim. Służy temu mobilna aplikacja dotępna w wersji na Androida oraz iOS.

Konwektory elektryczne z powodzeniem można stosować do ogrzewania łazienki, mimo specyficznych warunków panujących w tym pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki bryzgoszczelności obudowy, o której świadczy klasa IPS np. IPX4/IP21 – taką mają grzejniki marki Olsberg. Dodatkowo grzejniki przeznaczone do łazienki posiadają zabezpieczenia z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. Co więcej, grzejnik posiadający drugi stopień ochrony izolacji nie wymaga uziemienia.

Elektryczne grzejniki konwekcyjne zadowolą na pewno osoby, dla których komfort użytkowania systemu grzewczego ma największe znaczenie. Trzeba jednak pamiętać, że najtańsze grzejniki, gorsze pod względem jakości, trwałości i funkcjonalności, mogą nie sprostać oczekiwaniom użytkowników. Natomiast właściwie zaprojektowany i wykonany układ grzewczy oparty na konwektorach zużyje minimum energii, zapewniając jednocześnie przyjemne ciepło i prawie nie wymagając obsługi oraz konwersacji. Warunkiem jest jednak to, by budynek był odpowiednio zaizolowany i energooszczędny - w przeciwnym wypadku ogrzewanie elektryczne będzie generować bardzo duże koszty.