Darmowa dostawa od 499,00 zł

Czym jest instalacja fotowoltaiczna typu on-grid?

2018-08-04
Czym jest instalacja fotowoltaiczna typu on-grid?Fotowoltaika jest tym sektorem energetyki, który rozwija się niezwykle dynamicznie. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze kilka lat temu, w 2010 roku, w naszym kraju działały wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o charakterze badawczym i naukowym. Pierwsze instalacje zasilające niewielkie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe pojawiły się w 2011 roku, a obowiązująca od 1 lipca 2016 roku Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca wiele ułatwień dla inwestorów decydujących się na założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacja – instalacja o mocy nie większej niż 40 kW), spowodowała gwałtowny wzrost zainteresowania energetyką słoneczną. Ustawa ta jest dużym wsparciem dla osób korzystających z instalacji fotowoltaicznych typu on-grid.

System fotowoltaiczny typu on-grid może być zainstalowany na domu podłączonym do publicznej sieci energetycznej. To właśnie współpraca z siecią jest wyróżnikiem instalacji on-grid. Współpraca ta polega na tym, że inwestor staje się prosumentem – produkuje energię elektryczną dzięki instalacji PV, wykorzystuje ją na swoje potrzeby, nadwyżkę przekazuje do sieci energetycznej, a w okresach zwiększonego zapotrzebowania, którego nie są w stanie pokryć panele fotowoltaiczne, pobiera potrzebną energię od dystrybutora.

Instalacja PV typu on-grid składa się z następujących elementów: 
- panele fotowoltaiczne 
- inwerter (falownik), zamieniający prąd stały wytworzony w ogniwach na prąd zmienny, z którego korzystają domowe urządzenia elektryczne) 
- licznik energii dwukierunkowy – dokonuje on niezależnego pomiaru energii pobranej z sieci oraz do niej przesłanej, koszt instalacji takiego licznika ponosi zakład energetyczny 
- przyłącze do sieci oraz zabezpieczenia – ich koszt także leży po stronie zakładu energetycznego.

Do czasu wejścia w życie ustawy, nadwyżki wyprodukowanej energii musiały być odkupywane przez zakład energetycznych po określonych cenach, ustalonych w taryfach gwarantowanych. Obecnie prosument może korzystać z publicznej sieci jako z magazynu energii – przesyła nadwyżkę, której nie mógł skonsumować, i odbiera ją wtedy, gdy instalacja energii nie produkuje (wieczorem, w nocy) lub produkuje jej za mało (zimą). Prosument nie płaci za magazynowanie energii, a zakład energetyczny pobiera za to część wprowadzonej do sieci energii. Jest to tak zwany system opustów. Jeżeli mikroinstalacja ma moc nie większą niż 10 kW, współczynnik opustu wynosi 1:0,8, dla instalacji o mocy 10 – 40 kW współczynnik ten wynosi 1:07. Inaczej mówiąc, prosument może odebrać odpowiednio 80% lub 70% przesłanej energii.

Minusem systemu opustów jest brak możliwości zarabiania na nadwyżkach energii. Po pierwsze, rozliczenie z zakładem energetycznym następuje w ujęciu rocznym – w tym czasie należy zużyć przechowywaną energię. Po drugie, nawet jeśli nadwyżki nastąpią, zakład za nie nie zapłaci.

Instalacje fotowoltaiczne typu on-grid nie są zatem uniezależnione od sieci energetycznej, a dodatkowo w razie jej awarii inwerter automatycznie odłącza od instalacji elektrycznej panele, więc w domu tak czy tak nie ma prądu. Z drugiej jednak strony, ze względu na brak konieczności montowania akumulatorów, instalacja ta jest znacznie tańsza niż system off-grid, w którym akumulatory są koniecznością.

Dużą zaletą systemu on-grid jest natomiast kształtowanie postawy świadomego korzystania z energii elektrycznej – takiego jej konsumowania, by zużycie w czasie rzeczywistym było jak największe i tym samym przesył do sieci jak najmniejszy.

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2018
pixel