Polityka prywatności w sklepie internetowym ENERZON SP. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez sklep internetowy ENERZON Sp. o.o. prowadzony pod adresem sklep.enerzon.pl przez ENERZON sp. z o.o. ul.  Bajana 21/3 , 01-904 Warszawa, NIP: 118-209-74-47, REGON: 147146534.

 

1. Informacje o cookies

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że nasza witryna sklepu wykorzystuje pliki cookies.

Plik cookie to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki te stosowane są zgodnie z wymogami aktualnego prawa przez większość sklepów oraz stron internetowych. Dzięki nim m. in. w sklepach zapamiętany zostaje profil klienta i zawartość koszyka czy przygotowana zostaje indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań użytkownika.

Pliki cookie wykorzystywane są również przez najpopularniejsze internetowe narzędzie służące do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google – Google Analytics. Dzięki plikom cookies program ten tworzy profile użytkowników witryny (nie gromadząc jednak innych danych osobowych i nie wiążąc profilu z innymi danymi osobowymi). Działania te umożliwiają przeprowadzenie analizy ruchu i działań użytkowników oraz tworzenie statystyk i zestawień, w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu serwisu.

Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów. Pozwala to przede wszystkim na udoskonalanie funkcjonowania sklepu oraz poprawianie wygody Użytkowników.

Informacje zbierane przez „ciasteczka” nie są powiązane z innymi danymi osobowymi.

Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

2. Inne dane zbierane przez sklep

Strona sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez  konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

a. dane zbierane podczas dokonywania zamówienia

W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

b. dane zbierane w innym celu

Sklep internetowy zbiera dane Klientów (nick, pseudonim), którzy dobrowolnie umieszczają opinie i komentarze na stronie Sklepu Internetowego.

Sklep zbiera również dane (adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celu przekazywania informacji handlowych lub w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3. Sposób wykorzystywania danych przez sklep internetowy

Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta ze sklepem internetowym mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem, odpowiedzi na jego pytania, udzielenia informacji.

Dane zbierane przez sklep internetowy podczas dokonywania zakupów (pkt. 1a) służą wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia, a co za tym idzie, mogą być one przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do wymaganego minimum.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Dane mogą być również wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) lub w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), jeżeli Klient wyraził na to zgodę (pkt. 1b). Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.

Opinie i komentarze umieszczone przez Klientów na stronie internetowej sklepu mogą zostać użyte w celu promocji sklepu lub produktów znajdujących się w jego ofercie.

Podane przez Klienta dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy przepisów prawa.

4. Uprawnienia Klientów

Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia danych osobowych przez sklep internetowy. Klient może zmienić lub zaktualizować swoje dane w zakładce „Moje konto”.
Szczegółowe regulacje zawarte są w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Zabezpieczenie danych

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów.

Dane przechowywane są w bazie danych zlokalizowanej na serwerze objętym profesjonalnymi zabezpieczeniami przed dostępem niepowołanych osób. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres: sklep@enerzon.pl.

6. Postanowienia końcowe
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.10.2014.